محصولات

سیب زمینی خلال 8x8

سیب زمینی خلال 8x8

FRENCH FRIES 8x8

سیب زمینی خلال  10x10

سیب زمینی خلال 10x10

FRENCH FRIES 10x10

سيب زميني خلال 16x16

سيب زميني خلال 16x16

FRENCH FRIES 16x16

نخود  فرنگی

نخود فرنگی

GREEN PEAS

سبزي پلو

سبزي پلو

SABZI POLO

سبزی آش

سبزی آش

SABZI ASH

دانه ذرت  شیرین

دانه ذرت شیرین

SWEET CORN KERNELS

شوید

شوید

SABZI DILL

هویج

هویج

Carrots

سبزي كوكو

سبزي كوكو

SABZI KUKU

باقالی با پوست

باقالی با پوست

BROAD BEANS

سیب زمینی مکعبی

سیب زمینی مکعبی

DICED POTATO

فلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای

DICED GREEN PEPPER

سیب زمینی ورقه ای (با پوست )

سیب زمینی ورقه ای (با پوست )

SLICED POTATO

اسفناج

اسفناج

SPINACH

نعنا

نعنا

MINT

سیب زمینی وجز (باپوست )

سیب زمینی وجز (باپوست )

WEDGES POTATO

کرفس

کرفس

CELERY

جعفری

جعفری

PARSELY

ریحان ایرانی

ریحان ایرانی

BASIL

باقالی لپه

باقالی لپه

BROAD BEANS KERNELS

بامیه

بامیه

OKRA

پياز كامل، نگيني، خلال

پياز كامل، نگيني، خلال

DICED ONION

لوبيا سبز

لوبيا سبز

GREEN BEANS

هويج سكه اي و مكعبي

هويج سكه اي و مكعبي

DICED CARROT

شيرين بلال

شيرين بلال

CUB CORN

مخلوط سبزیجات

مخلوط سبزیجات

MIXED VEGETABLES